Leeuwarder Madrigaalkoor

Concert LMK op 7 april 2018 

20.00 uur in de Grote Kerk te Leeuwarden

Het Leeuwarder Madrigaalkoor zingt 'Aus der Tiefen, Herr ruf ich zu dir', 'Himmelskönig sei willkommen' van Bach en 'Du aber, Daniël, gehe hin' van Telemann.


Het Leeuwarder Madrigaalkoor heeft dit jaar weer een tweetal Bach cantates op het programma staan. Ditmaal twee vroege cantates. De cantate ‘Aus der Tiefen, Herr ruf ich zu dir‘ BWV 131 is waarschijnlijk Bach‘s oudste overgeleverde cantate. Hij werd geschreven in 1708 toen Bach in Mühlhausen ( Thüringen ) als organist in de Blasiuskirche werkzaam was. De cantate werd overigens niet voor die kerk geschreven. De pastor van de Blasiuskirche hield niet van muziek. Aus der Tiefen werd geschreven voor de Mariënkirche, waar wel een muziekliefhebber als pastor de dienst uitmaakte. De tweede cantate ‘Himmelskönig sei willkommen‘ BWV 182 stamt uit 1714. Bach was inmiddels verhuisd naar Weimar waar hij in 1708 kamermusicus en later in 1714 concertmeester werd aan het hof aldaar. Als concertmeester diende Bach eenmaal per maand een cantate te schrijven voor in de hofkapel. Cantate 182 is de eerste daarvan.

Beide cantates worden gecombineerd met een cantate van Georg Philip Telemann ‘Du aber Daniël, gehe hin TWV 4:17‘. Telemann schreef de cantate in 1710. Hij was toen Hofkapelmeister in Eisenach, de geboorteplaats van Johann Sebastiaan Bach niet ver van Mühlhausen en Weimar. De twee muzikanten raakten bevriend getuige het feit dat Telemannn de peetvader werd van Carl Philip Emanuel Bach die in 1714 in Weimar werd geboren. Of ze nadien nog veel contact hadden is niet meer te achterhalen. Toch moet er zo nu en dan contact geweest zijn. Feit is dat Telemann na zijn dood als muziekdirecteur van de vijf Lutherse stadskerken van Hamburg werd opgevolgd door zijn petekind Carl Ph. E. Bach.

Telemann moet hier toch enige hand in hebben gehad. Ook aan J.S. Bach’s baan als cantor van de Thomaskirche in Leipzig was Telemann enigszins debet. Hoewel hij eerst uit ongenoegen met zijn salaris in Hamburg had gesolliciteerd, bedankte Telemann, toen zijn eisen door Hamburg waren ingewilligd, toch voor de eer als cantor in Leipzig, waardoor die baan uiteindelijk aan Bach werd toebedeeld. Beider levensloop tekent dat Telemann in die tijd een veel grotere naam had dan Bach. Zo hoopte Bach in 1716 de vrijgekomen functie van kapelmeister aan het hof van Weimar te krijgen. Hij was er al concertmeester. Hij werd gepasseerd. Telemann werd daarvoor benaderd en die bedankte. Voor Bach was het een reden om zo snel mogelijk uit Weimar te vertrekken, hetgeen hem zelfs op een kortstondig verblijf in het gevang kwam te staan.

De drie werken geven een goed beeld van beide componisten, de ernstige enigszins ouderwetse maar geniale Bach en de meer wat eenvoudiger en dus modernere Telemann.

We hopen dat u weer op ons concert aanwezig zult zijn.



Bestel hier uw kaarten

Of stuur een mail naar bestel@leeuwardermadrigaalkoor.nl om uw kaarten te bestellen in de vroegverkoop.

Toegangsprijs: € 25,-

Recensie van ons concert op 10 oktober 2015

Recensie van ons concert op 15 en 16 november 2014